نگارگری و چهره سازی شهرستانهای تهران
نگارش در تاريخ دوشنبه 22 مهر1392 توسط گروه نگارگری و چهره سازی-ف. داستان

شروع دگرباره آموختن شاد باد

نگارش در تاريخ شنبه 6 اردیبهشت1393 توسط گروه نگارگری و چهره سازی-ف. داستان

هــوالجــمیل

 
درظلّ‌عنایات‌حضرت‌حق ودر سایه سارتوجهات‌خاصه سلطان‌سریرارتضاء حضرت‌علیّ بن موسی الرّضا (علیه‌آلاف التّحیةوالثّنا) مؤسسه آفرینش‌های هنری آستان قدس رضوی،چهارمین دوسالانه تذهیب‌های قرآنی را در ادامه برگزاری موفق سه دوره این دوسالانه، در سال ۱۳۹۳ برگزار می نماید.
هنر تذهیب که از اصیل ترین هنرهای اسلامی و ایرانی است و همواره قرین کلام بی مثال خداوند متعال و معجزه بی پایان حضرت ختمی مرتبت بوده است، از قرون اولیه اسلام با عنایت به تأکید بزرگان بر زیبانگاری آیات پروردگار، مورد توجه و اهتمام پیشینیان و هنرمندان اعصار مختلف واقع شده و در گذر زمان آثار گرانسنگی از این گذار هنرمندانه به جای مانده است.
با توجه به وجود گنجینه عظیمی از مخطوطات و قرآن های نفیس قرون مختلف در مجموعه کتابخانه و موزه آستان قدس رضوی و مجموعه کتابخانه و موزه ملی ملک که پشتوانه علمی و فنی قابل تامّلی برای دوسالانه تذهیب‌های قرآنی تلقی می گردد،در چهارمین دوسالانه رویکرد برگزارکنندگان به احیاء مکاتب قدیم و سبک و سیاق پیشینیان در هنر تذهیب و نیز دستیابی به فضاهای جدید در این هنر مقدس معطوف گردیده است.
در این راستا مؤسسه آفرینش‌های هنری برای فراهم آوردن بستری مناسب جهت بهره گیری هنرمندان از آثار قدما، نمونه هایی فاخر از تذهیب‌های قرآنی را در قالب کتاب‌ها و مجموعه‌های متنوع به زیور طبع آراسته و در فراخوان حاضر نیز یکی از این آثار شاخص را ارائه نموده است.
امیداست با عنایات خاصه حضرت ثامن الحجج علیّ بن موسی الرّضا (علیه آلاف التّحیة و الثّنا)، چهارمین دوسالانه با حضور استادان و هنرمندان برجسته سراسر کشور، استوارو برقرار،در مسیرپیشرفت و شکوفایی هنرهای قرآنی گام  بردارد.
 
فصل های مسابقه
 
مجموعه كامل آرایه های قرآن
شامل:شمسه، تذهیب دوصفحه افتتاح،دعای‌افتتاح وختم قرآن،حاشیه صفحات، فهرست سور، سرسوره، نشان جزء،حزب‌و سجده
 تذهیب تك اثر
شــــامل: شمســه،تذهیب صفحات افتتاح، حاشیه صفحات
تشعیر
جلد، حاشیه (نقوش نباتی)
گل و بوته،گل و مرغ
(لاكی – آبرنگی)
 مثنی سازی نقل عین به  عین یك اثر
(تذهیب، گل و بوته یا گل و مرغ جلد)از آثار قدما

آئین نامه بخش مسابقه
 
 • از هر هنرمند 3  اثر در هر بخش پذیرفته می شود.
 • اثر برگزیده اول در بخش مجموعه کامل آرایه های قرآن متعلق به دبیرخانه خواهد بود.
 • در صورت كامل نبودن مجموعه آثار ارائه شده در بخش آرایه های قرآن ،  طبق نظر داوران،  امتیاز كسر خواهد شد.
 • آثار ارائه شده در بخش آرایه های كامل قرآنی باید با استفاده از طلای اصل و برروی كاغذ با الیاف طبیعی ارائه شود.
 • استفاده از طلای اصل، رنگ های طبیعی وكاغذ دست ساز در ارائه آثار همه بخش ها امتیاز خواهد داشت.
 • ساخت کاغذ دست ساز، رنگ کردن وآهار مهره آن و بوم سازی توسط هنرمند، امتیاز خواهد داشت در اینصورت لازم است هنرمند درباره شیوه انجام كار توضیح مختصر به همراه اثر ارائه نماید.
 • در بخش تشعیر فقط نقوش نباتی كه برای حاشیه و جلد قرآن مورد استفاده قرار گیرد پذیرفته‌می شود. «نقوش حیوانی پذیرفته نمی شود.»
 • مثنی برداری از آثار قدما جز در بخش مثنی سازی پذیرفته نمی شود . در سایر بخش ها هنرمند می تواند با الهام از آثار مكاتب گذشته طرح خود را ارائه نماید.
 • آثارجز در بخش  مثنی سازی باید بدون خوشنویسی ارائه شود.
 • تبصره :در صورتی که اثر مثنی سازی با خوشنویسی ارائه گردد باید متن خوشنویسی  قرآنی باشد.
 • تبصره :مثنی سازی از  آثار هنرمندان و اساتید معاصر در این بخش پذیرفته نمی شود.لازم است هنرمند برای شركت در بخش مثنی سازی از آثار قرآنی فاخر گذشته (ترجیحا دوره‌های تیموری و صفوی)استفاده نماید و مشخصات و تصویر اصل اثر را ارائه نماید.
 • آثار باید با الصاق برچسب پشت اثر به همراه فرم تكمیل شده شركت در بخش مسابقه به دبیرخانه تحویل و یا با بسته بندی مناسب به آدرس دبیرخانه ارسال گردد. (فرم ها در سایت دو سالانه نیز موجود است)
 • دبیرخانه هیچ گونه مسئولیتی در قبال آسیب دیدگی آثار در روند بسته بندی و ارسال نامناسب از سوی هنرمند نخواهد داشت.
 • آثار باید با پاسپارتوی مناسب (مقوای ماكت) و بدون قاب ارائه گردد.
 • قطعه بندی مناسب و نحوه ارائه اثر در داوری دارای امتیاز ویژه خواهد بود.
 • آثار باید با احتساب پاسپارتو در ابعاد 50×35 و 70×50 ارائه گردد.
 • تبصره : آثار فاقد پاسپارتو و خارج از ابعاد ذكرشده پذیرفته نخواهد شد.
 • آثار شركت داده شده در سه دوره گذشته دوسالانه پذیرفته نخواهد شد.
 • آثار حجمی و جعبه پذیرفته نمی شود.
 • دبیرخانه مجاز است از آثار پذیرفته شده در امور تبلیغاتی دوسالانه استفاده نماید.

بخش جنبی
 برگزاری كارگاههای تخصصی با موضوعات دوسالانه در مشهد و سایر شهرها
 
امتیازات ویژه
- هنرمندان برگزیده (اول تا سوم )بخش مسابقه به مدت 2 روز میهمان بارگاه ملكوتی حضرت رضا(ع) خواهند بود .
- منتخب آثار راه یافته به نمایشگاه در كتاب نفیسی به چاپ خواهد رسید.
- همه شركت كنندگان می توانند در كارگاهها و نشست های تخصصی دوسالانه شركت نمایند.

جوائـز
مجموعه كامل آرایه های قرآن
نفر اول 250/000/000 ریال (اثر متعلق به دبیرخانه خواهد بود)
نفر دوم 50/000/000 ریال
تذهیب تك اثر
نفر اول 50/000/000 ریال
نفر دوم 30/000/000 ریال
نفر سوم 20/000/000 ریال
گل و بوته و گل و مرغ لاكی
نفر اول 30/000/000 ریال
نفر دوم 15/000/000ریال
نفر سوم 10/000/000ریال
گل و بوته و گل و مرغ آبرنگی
نفر اول 10/000/000 ریال
نفر دوم 5/000/000 ریال
تشعیر
اثر برگزیده 10/000/000 ریال
مثنی سازی (تذهیب، گل و مرغ)
نفر اول تذهیب 20/000/000 ریال
نفر دوم تذهیب 10/000/000 ریال
اثر برگزیده گل ومرغ 7/000/000 ریال

معیارهای داوری
طراحی
 خلاقیت
تکنیک های اجرا در تذهیب (قلم گیری، رنگ گذاری، طلا اندازی و...)
تکنیک های اجرا در گل و مرغ (پرداز ،قلم گیری، بوم سازی و...)
استفاده از کاغذ دست ساز
استفاده از رنگ‌های طبیعی (لاجورد، طلا و...)
قطعه بندی و نحوه ارائه اثر
رعایت سنت‌های حاکم بر تذهیب‌های قرآنی در مکاتب هنری

روز شمار دوسالانه چهارم تذهیب‌های قرآنی
برگزاری كارگاه ها و نشست های تخصصی
 آبان92 تا مهرماه 93
آخرین مهلت  تحویل آثار 30 شهریور 93
داوری آثار3 مهر 93
گشایش نمایشگاه 10 مهر 93
مراسم اختتامیه و اهدای جوائز 20 مهر 93
برگشت آثار تا پایان سال93

آدرس دبیرخانه: مشهد، خیابان کوهسنگی، کوهسنگی ۱۷ ، شماره ۱۴ ، مکتب هنر رضوان
تلفن: 6- 8423575-  0511      کدپســتی: 9176774383

نگارش در تاريخ یکشنبه 31 فروردین1393 توسط گروه نگارگری و چهره سازی-ف. داستان

روز زن را

به تمامی زنان سرزمینم شاد باش می گویم.

نگارش در تاريخ شنبه 23 فروردین1393 توسط گروه نگارگری و چهره سازی-ف. داستان

به اطلاع می رساند نمایشگاه آبرنگ همکار هنرمند سرکار خانم نازنین رضایی در تاریخ 30/1/93 تا 8/2/93 در نگارخانه شیث ( چهار راه ولیعصر پارک دانشجو، نگارخانه شیث ) برگزار میگردد. لذا از هنرآموزان ، هنرجویان و تمامی همکاران دعوت به عمل آورده می شود تا در تاریخ 30/1/93 ساعت 17 تا 20 جهت افتتاحیه تشریف فرما شوند. بازدید عموم هر روزه از ساعت 16 تا 20 می باشد.

با سپاس

نگارش در تاريخ جمعه 15 فروردین1393 توسط گروه نگارگری و چهره سازی-ف. داستان

دگر بار بهار آمد

به دل راهش دهید

فروردین 1393

نگارش در تاريخ یکشنبه 4 اسفند1392 توسط گروه نگارگری و چهره سازی-ف. داستان

قابل توجه همکاران محترم رشته چهره سازی وسرگروه های  آموزشی

به دلیل تنوع وگستردگی روش های تدریس در کلاس های درس همکاران محترم،دبیرخانه هنر در نظر دارد فراخوان روش های نوین تدریس را با شرایط زیر برگزار نماید:

با توجه به روش های ارایه شده در وبلاگ دبیرخانه به همکاران عزیز پیشنهاد می شود با عنایت به روش های ذکر شده در وبلاگ وتجربیات ارزشمندشان در کلاس درس، یکی از موضوعات درسی را با توجه به شیوه ای که تدریس می کنند بررسی نمایند. دراین بررسی توجه همکاران عزیز را به نکات زیر جلب مینماید:

1-طرح درس روزانه (طراحی آموزشی) درس فوق را با توجه به روش تدریس استفاده شده طراحی نماید.

2-شرایط اختصاصی کارگاه را مشخص کند.

3-وظایف هنر آموز(معلم) وهنرجو(دانش آموز) در این روند یادگیری مشخص باشد.

4-نحوه ارزشیابی تکوینی را بنویسد.

5-شیوه ارزشیابی پایانی را مشخص نماید.

در پایان انتظار می رود سرگروه های محترم آموزشی بهترین کار انجام گرفته در استان خود را به مستندات لازم  به دبیرخانه ارسال نمایند تا پس از بررسی، برترین آثار دریافتی جهت استفاده و الگوبرداری دیگر استان ها معرفی شوند.


--
دبیرخانه راهبری هنرهای تجسمی  و نمایشی
(مستقر در استان چهار محال و بختیاری)
 03813335599

نگارش در تاريخ جمعه 2 اسفند1392 توسط گروه نگارگری و چهره سازی-ف. داستان
تعدادی از آثار هنرآمزان در کلاس ضمن خدمت


نگارش در تاريخ جمعه 2 اسفند1392 توسط گروه نگارگری و چهره سازی-ف. داستان
استاد ملیحه محسنی در کلاس ضمن خدمت، کتاب زیر را معرفی کرده اند. بهینه است همکاران جهت بالا بردن اطلاعات خویش در راستای پیشبرد بهبود آموزش از مطالب کتاب استفاده نمایند.

نگارش در تاريخ جمعه 2 اسفند1392 توسط گروه نگارگری و چهره سازی-ف. داستان
با درود و احترام

گروه نگارگری و چهره سازی به اطلاع همکاران می رساند که در تاریخ 1/12/92 کلاس ضمن خدمت تخصصی مبحث رنگ(جلسه دوم) در هنرستان شهید قیدرلو منطقه بهارستان 1 با تدریس استاد ملیحه محسنی برگزار گردید.

 این گروه سپاس ویژه ای از همکاران شرکت کننده در کلاس را دارد. امید است که مفید به فایده باشد.


تکنیک گلیز بر روی کار یکی از هنرآموزان هنرمند اجرا شد.

نقاشی بالا قبل از انجام تکنیک گلیز را نشان می دهد و در تصویر زیر تکنیک گلیز انجام شده است.

نگارش در تاريخ جمعه 2 اسفند1392 توسط گروه نگارگری و چهره سازی-ف. داستان
ضمن تشکر از مناطق آموزش و پرورش شهرستانهای استان تهران جهت ارسال آثار عکس هنرجویان با تلفن همراه، در مقاطع هنرستانهای کاردانش و فنی حرفه ای، گروه نگارگری و چهره سازی اعلام میدارد آثار هنرجویان مناطق ذیل به گروه های آموزشی شهرستان بهارستان1 رسیده است:

1- فشافویه 

هنرستان فدک

هنرجویان شرکت کننده:

پریسا هنرمند - سحر خلج - فائزه محبوبی نیه - فریبا خلیلی - ملیکا کورگل - نفیسه زارع

2- رباط کریم

هنرستان بانو سلیمی

هنرجوی شرکت کننده: رقیه باقریان

3- شهر قدس

هنرستان قدس

هنرجویان شرکت کننده:

سپیده حیدری(سوم گرافیک) - سحر امانی(سوم تصویر برداری) - فاطمه میرزا(سوم تصویر برداری) -

مائده بابایی(سوم تصویر برداری)

4- شهر ری2

هنرستان غیر دولتی مهدیه

هنرجوی شرکت کننده: نا معلوم

لازم به ذکر است به زودی آثار هنرجویان بر روی وبلاگ بار گذاری میگردد.

با سپاس ویژه از دوستان هنرمند و دست اندرکاران محترم

vpn price

دانلود رایگان